Bestyrelsen

Her på siden finder du en liste over vores bestyrelsesmedlemmer.

 

Jesper Carlsen

Erhvervskundedirektør

Nordea Business Banking

jesper.carlsen@nordea.dk

Jesper Carlsen er leder af Nordea Business Banking, Jylland Syd.

 

Nordea ser sin rolle i forhold til iværksætteri både som et samfundsansvar og som en mulighed.  Med etableringen af Nordea Startup & Growth tilbyder Nordea iværksættere at blive en del af Nordeas lokale og nordiske startup-økosystem og samarbejde med ledende eksperter inden for vækst og acceleratorer.

 

Jesper Carlsen har mere en 20 års erfaring med rådgivning af virksomheder, og hans rolle i bestyrelsen er at bygge bro mellem iværksættere og det etablerede erhvervsliv i Syddanmark, samt at bidrage til øget finansiel forståelse i bestyrelsens arbejde med entreprenørskab.

 

 

 

 

Mette Høi Davidsen

Bestyrelsesformand

Mhd@refurb.dk

 

Mette Høi Davidsen,  er tidligere direktør for Ejendomsudviklingsselskabet BOKA GROUP A/S, selskabet blev etableret i 2006. Selskabet er baseret på mange års erfaring indenfor ejendomdomsudviklingsbranchen. Vi opnår adgang til grunde/ejendomme i Danmark, hvor vi typisk ændrer anvendelsesmulighederne. Herefter får vi tegnet og opført en ny ejendom, som udlejes og sælges.

 

Jeg sidder som formand for Fonden for Entreprenørskab i Region Syddanmark. Jeg vil gerne bidrage til et Danmark med unge mennesker med rette tilgang til arbejdet/livet. De skal formå at forholde sig konstruktivt kritisk til deres hverdag og hjælpe til at optimere deres arbejdsplads, skole, egen virksomhed med gode idéer og handling. Jeg tror på, at arbejdet med aktivt implementering af innovation og entreprenørskab i uddannelserne er en væsentlig medvirkende faktor til at understøtte disse egenskaber ved vores unge mennesker.

 

Jeg vil gerne bruge frivillige kræfter på af styrke vores ungdom.

Lars Bregnehøj

Direktør

Syddansk Erhvervsskole

Lbh@sde.dk

 

SDE er Danmarks største udbyder af erhvervsuddannelser med mere end 40 forskellige uddannelser og to tekniske gymnasier.

Jeg har været i sektoren i ca. 10 år i forskellige positioner, og inden da var mit hovedområde koncernlogistik i en statslig virksomhed.

 

Hvert år deltager en række af SDE's unge i en eller flere af FFE konkurrencerne eller lignende, og jeg kan se, hvorledes eleverne bliver dygtigere og mere motiveret for deres uddannelse gennem dette. Derfor er jeg glad for at kunne bidrage gennem bestyrelsesarbejdet i FFE Region Syddanmark.

 

 

Michael Møller

Direktør

Add-Wise

mml@add-wise.dk

Michael Møller, årg 1969 – bosiddende i Haderslev

 

Professionelt bestyrelsesmedlem, investor og strategi-ekspert med stor international erhvervserfaring.
Driver bl.a. rådgivnings- og inspirationsvirksomheden Add-Wise (www.add-wise.dk).

 

Tidligere direktionsmedlem i Dangaard Telecom og Europachef i TechData/Brightstar, herunder i en årrække udstationeret i Tyskland.

 

Har stor international kommerciel erfaring. Er en kreativ ildsjæl med en innovativ, krøllet hjerne, der ser muligheder fremfor begrænsninger og lynsnart identificerer den historie om virksomhed eller produkt – og hvordan den bringes til torvs.

 

”Jeg mener, at FFE spiller en vigtig rolle i at stimulere iværksætterlysten i vores region, hvor intet kommer af sig selv. Det gør succes heller ikke. Vi skal motivere unge mennesker til at turde og uddanne dem til at kunne. Det er en stor glæde og tilfredsstillelse at kunne bringe sin erfaring og engagement ind i denne sammenhæng”

 

Annette Vilhelmsen

Direktør

Tietgen

anvi@tietgen.dk

 

 

Claus Nygaard Jensen

 Direktør

Packshoot

cnj@packshoot.dk 

Claus Nygaard Jensen har selv deltaget i Company Programme tilbage i 2002 og  ønsker via sit arbejde i bestyrelsen for Fonden for Entreprenørskab Syddanmark, at sikre at alle unge mennesker i regionen klædes på til at træffe et aktivt valg om hvor vidt at det at leve som iværksætte er en levevej for dem eller ej? han tror på at fremtiden får brug for mennesker der har tilegnet sige generelle entreprenørskabs- og intraprenørskabskompetencer. 

- Bestyrelsesmedlem ved, startupppet FarmBackup ApS og Aller Jersey 

- Ejer af landbruget Meng Agro 

- Co-founder og bestyrelsesformand ved startuppet RoboFit ApS  

- Co-founder ved Packshoot ApS og Adm. direktør 

- Co-founder og tidligere CEO ved iværksætter investeringsselskabet StartupBoost A/S 

- Tidligere Head of Entrepreneurship ved Fonden Business Kolding, der årligt medvirkede til udviklingen af ca. 400 startupps 

- Tidligere CEO ved startuppet 360 Development ApS, frem til salg af selskabets patenter 

- Co-founder af landbrugsselskabet ADK Farming Ltd i Vestafrika frem til exit.

-Uddannet Business Development Engineer og studerer MBA ved Aalborg Universitet 

 

 

 

Claus Svold

Børne- og ungedirektør

 Vejle Kommune 

Clasv@vejle.dk

 

Claus Svold er Børne- og ungedirektør i Vejle kommune, og har bl.a. ansvaret for folkeskolerne. Vi har i en årrække været meget aktive i Edison med omkring 1000 elever om året, og har på det seneste udvidet med Next Level. Vi synes de to koncepter er meget givende og spændende. De giver læring og kompetenceudvikling på mange dimensioner gennem den innovative læringsproces, de åbner elevernes øjne for andre studievalg end det klassiske gymnasium – og endelig kan det vække interessen for entreprenørskab og iværksætteri. Jeg vil gennem bestyrelsen gerne medvirke til både at udvikle og udbrede fondens virke.

 

Kaj Glochau  

Ernst & Young

Kaj.glochau@dk.ey.com

Kaj Glochau, bosiddende i Aabenraa, og har arbejdet med virksomhedsrådgivning i mere end 30 år. Han blev ansat i KPMG i 1985 og blev statsautoriseret revisor i 1992. Kaj Glochau rådgiver en lang række virksomheder i det sønderjyske område, og arbejder især med virksomhedsopstart, forretningsudvikling, finansiering, rekonstruktion og virksomhedsoverdragelser.

 

 

 

Sine Berg Schuwendt

Afdelingsleder
SDU RIO

Sibs@SDU.dk

 

 

Sine Berg Schuwendt arbejder på Syddansk Universitet, hvor hun står i spidsen for SDUs inkubationsmiljø for studerende, der starter egen virksomhed, mens de læser.

 

SDU arbejder i tæt samspil med det omkringliggende samfund på at højne andelen af virksomheder, der har udspring fra SDU. Dette gøres bl.a. ved at styrke de studerendes netværk og deres innovative og entreprenørielle kompetencer samt at sikre, at de studerende, der kan og vil noget mere inden for iværksætteri får de bedst rammer for at starte egen virksomhed, mens de stadig læser.

 

Sine er desuden en del af bestyrelsen for foreningen Venture Cup, der arbejder med at showcase entreprenørskab på de danske universiteter

samt at udvikle nationale og internationale startup-konkurrencer for universitetsstuderende.

 

 

Lotte Bjerre Nielsen

Brobygning Middelfart

lotte@brobygningmiddelfart.dk

 

 

Bente Esbensen Jensen

Direktør

 Business College Syd

Bej@bcsyd.dk 

 

Bente E. Jensen er til daglig direktør for Business College Syd, som favner Det Blå Gymnasium, EUD & EUX Business, samt afdelingen i Mommark, hvor der er hovedforløb og kursus- og Kompetencencenter. Som koordinatorinstitution på Company Program er Bente E. Jensen meget optaget af elevernes engagement og skolernes deltagelse i Company Program. Bente E. Jensen er desuden aktiv i en række bestyrelser og erhvervsforeninger, bl.a.  Sønderborg Handel, Sønderborg Iværksætter Service, Erhvervsråd i Danske Bank, Sønderborg Erhvervsklub, Rotary og meget andet.